Patrz na obracającą się spiralę
przez ok. 20 sekund...
Potem szybko przenieś wzrok, np. tutaj:

Autorem tego appletu jest Mark Newbold <manx@sover.net>

Stereogramy:

Stereogramy te przedtawiają obiekty czterowymiarowe (!!!), a właściwie ich rzut na przestrzeń trójwymiarową...

Wciskając >Stereo< możesz zmieniać sposób wyswietlania stereogramów.

Musisz mieć przeglądarkę z Java... :-(
Musisz mieć przeglądarkę z Java... :-(

Musisz mieć przeglądarkę z Java... :-(
Musisz mieć przeglądarkę z Java... :-(

Autorem tego appletu jest Mark Newbold <manx@sover.net>